Litt om Larvikittblokka

Larvikittblokka fra Klåstad har en dyp, mørk farge, som gir steinen et organisk, solid, og samtidig et elegant preg.

Sagehall med emne.jpg

Siden starten i 1983 har Larvikittblokka fra oss blitt benyttet ved mange sjøprosjekter som molo, brygge, kaifront og kaianlegg. På land er blokkene brukt som støttemurer ved prosjekter innen vei, bane og i parkanlegg. Larvikittblokka er også brukt i hager som kantstein, hagemur og grunnmur. 

Siden 2017 har vi investert i nye maskiner og utstyr til produksjon av Larvikittblokka, deriblant en ny steinknekke som kan knekke stein på opptil en meter høyde og fallende lengder. Dette gjør at alle blokker som produseres hos oss har en fin, råhuggert front, helt uten synlige borpiper

Knekka i solnedgang.jpg