top of page

Flomsikring

Flomsikring med naturstein kan være en effektiv måte å beskytte områder mot flomskader. Dette kan inkludere å bygge steinmurer langs elvebredder eller skape erosjonskontrollstrukturer med steinblokker for å bremse vannstrømmen. Bruk av naturstein i flomsikring gir en naturlig og varig løsning som bidrar til å redusere miljøpåvirkningen.

Norges Vassdrag- Og Energidirektorat har laget en sikringshåndbok. Sikringshåndboka er en digital veileder for informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. Her har de også med en modul om ensidige tørrmurer langs vassdrag. Sikringshåndboksen finner du HER

Vi leverer blokker som kan passe perfekt til slike flomsikringsjobber. Vi kan spesialprodusere blokker i ulike dybder etter ønske.

 

Ta kontakt med oss for flomsikringsprat.

Pris

Steintype

EPD

FDV dokumentasjon

Inspirasjon

bottom of page