top of page

Plastring

Plastring med stein blir brukt på elvestrekninger med stor erosjonskraft, der naturlige masser eller sikring med ordna steinfylling ikke er nok for å motstå erosjonskreftene. Plastring med stein kan også utføres i mindre dammer og bekker.

Les mer om utførelse av plastring i Sikringshåndboka til NVE

Vi produserer blokker fra 15 cm til 1 meter høyde, fallende lengder og en fin knekt vis flate. Blokkene produseres med enten boret eller saget bunn og topp. Endene leveres som knekte, saget eller med borepipe uttrykk.

Vi kan også levere blokker på forespørsel i faste lengder/bredder, skråskjært, flammet uttrykk, løftehull osv. Det tilkommer en ekstra kostnad.

Vi har også 2. sortering av blokker. De har som regel en større avvik på høyde og dybde. Tilgangen vil variere.  

Alle våre blokker kan leveres til små og store plastringsjobber.

Pris

Steintype

EPD

FDV dokumentasjon

bottom of page