top of page

Støttemur

Vi produserer blokker fra 15 cm til 1 meter høyde, fallende lengder og en fin knekt vis flate. Blokkene produseres med enten boret eller saget bunn og topp. Endene leveres som knekte, saget eller med borepipe uttrykk.

Vi kan også levere blokker på forespørsel i faste lengder/bredder, skråskjært, flammet uttrykk, løftehull osv. Det tilkommer en ekstra kostnad.
 

Vi har også 2. sortering av blokker. De har som regel en større avvik på høyde og dybde. Tilgangen vil variere.  

Alle blokker til støttemur kan leveres i våre ulike steintyper

Vi leverer følgende størrelser på blokker til støttemur:

  • Blokk knekt front, saget bunn og topp fra 15 cm – 50 cm byggehøyde

  • Blokk knekt front, boret bunn og topp fra 40 cm – 70 cm byggehøyde

  • Blokk boret front, boret bunn og topp fra 80 cm – 100 cm byggehøyde

Pris

Steintype

EPD

FDV dokumentasjon

bottom of page