top of page

Kystsikring

Vi leverer blokker til kystsikring av strandsonen. Dette kan inkludere å bygge steinmurer, bølgebrytere eller skape erosjonskontrollstrukturer med steinblokker for å bremse vannstrømmen. Bruk av naturstein som kystsikring gir en naturlig og varig løsning som bidrar til å redusere miljøpåvirkningen.

 

Blokkene er fra 15 cm til 1 meter høyde, fallende lengder og en fin knekt vis flate. Blokkene produseres med enten boret eller saget bunn og topp. Endene leveres som knekte, saget eller med borepipe uttrykk.

Vi kan også levere blokker på forespørsel i faste lengder/bredder, skråskjært, flammet uttrykk, løftehull osv. Det tilkommer en ekstra kostnad. 

Vi har også 2. sortering av blokker. De har som regel en større avvik på høyde og dybde. Tilgangen vil variere.  

Har du en kystlinje som trenger å sikres mot stadig mer vær - ta kontakt med oss.

Pris

Steintype

EPD

FDV dokumentasjon

bottom of page