top of page

 Larvikittblokka

Siden starten i 1983 har Larvikittblokka fra oss blitt benyttet ved mange sjøprosjekter som molo, brygge, kaifront og kaianlegg. På land er blokkene brukt som støttemurer ved prosjekter innen vei, bane, parkanlegg og som amfi. Larvikittblokka er også brukt i hager som kantstein, hage-mur og grunnmur. 

Vi har investert i nye maskiner og utstyr til produksjon av Larvikittblokka, deriblant en ny stein-knekke som kan knekke stein på opptil en meter høyde og fallende lengder. Dette gjør at alle blokker som produseres hos oss har en fin, råhugget front, helt uten synlige bor piper.

Knekka 1.jpg
Sagehall med emne.jpg

Høsten 2021 økte vi produksjons kapasiteten med to diamant wire sager. Sagene skal produsere emner til knekka, og vi kan tilby blokker med saget bunn og topp. Vårt fokus vil være blokker fra 30 til 50 cm byggehøyde. I sagene benytter vi oss av larvikittblokker fra Klåstad, Krukåsen og Stålaker. Sagene er fra Benetti Macchine og vannrense systemet er fra Fraccaroli e Balzan S.p.A. Produksjonshall er satt opp av Rubb Group

bottom of page