top of page

Larvikittblokka AS

Larvikittblokka ble etablert  i 2018.

Våre produkter blir produsert av overskuddsstein fra Lundhs. Dette er stein som allerede er tatt ut av naturen. Dette gjør våre blokker mer bærekraftige. Blokkene er "evigvarende" og et mer vedlikeholdsfritt valg enn konkurrerende produkter.

 

 I 2023 så har vi produksjon og lager på 2 ulike lokasjoner, Tvedalen og Klåstad i Larvik kommune.

Vi i stein fra 4 ulike brudd - Klåstad, Tvedalen, Krukåsen og Sirevåg. 

Våre steinblokker kan blant annet brukes som støttemur, molo/brygger, amfi, flomsikring og terrorsikring.

Vi har investert i nye maskiner og utstyr til produksjon av Larvikittblokka, deriblant en ny stein-knekke som kan knekke stein på opptil en meter høyde og fallende lengder. Dette gjør at alle blokker som produseres hos oss har en fin, råhugget front, helt uten synlige bor piper.

Steinknekke
Wiresag

Høsten 2021 økte vi produksjons kapasiteten med to diamant wire sager. Sagene skal produsere emner til knekka, og vi kan tilby blokker med saget bunn og topp. Vårt fokus vil være blokker fra 30 til 50 cm byggehøyde. I sagene benytter vi oss av larvikittblokker fra Klåstad, Krukåsen og Stålaker. Sagene er fra Benetti Macchine og vannrense systemet er fra Fraccaroli e Balzan S.p.A. Produksjonshall er satt opp av Rubb Group. 

bottom of page