top of page

Miljø og bærekraft

I Larvikittblokka bryr vi oss om kunder, ansatte, samarbeidspartnere og miljøet. 

Vi tar vi ansvar og bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling, ved å ta vare på menneskene og miljøet vi påvirker.  Våre natursteins blokker i Klåstad og Tvedalen er et bærekraftig valg da de er produsert av overskuddsmaterialet. Det vil si at vi benytter stein som allerede er tatt ut av naturen. Under kan du lese mer om vårt bærekraftsarbeid.

bottom of page