top of page

Bærekraft

 

Å jobbe med bærekraft er helt avgjørende for alle virksomheter. Det er kritisk for å beholde en verden i balanse. En bærekraftig utvikling er enkelt forklart å møte dagens behov uten å ødelegge mulighetene til fremtidige generasjoner.

I Larvikittblokka tar vi vårt samfunnsansvar seriøst. Vi jobber kontinuerlig med bærekraftig utvikling ved å ta valg som bidrar til langsiktig verdiskapning, og samtidig hensyntar våre viktigste ressurser - mennesker og miljøet. 

FNs 17 bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer. 

Miljøpåvirkning fra bygg- og anleggsbransjen er stor, og vi spiller en viktig rolle i omstillingen til et miljømessig mer bærekraftig samfunn. Vi tilbyr evigvarende produkter med 100% gjenbruksverdi, samt gjenvinning og gjenbruk av det avfallet som oppstår i produksjonsprosessen. På denne måten blir miljøpåvirkningen lavest mulig.

Alle de 17 målene for bærekraftig utvikling henger tett sammen med bergindustrien. Dette kan leses mer om hos Norsk Bergindustri.

 

I Larvikittblokka arbeider vi for å omsette de globale målene til konkrete tiltak lokalt i produksjon, både i Klåstad, Tvedalen og sentralt hos kunder. Vi har påvirkning på mange av de 17 målene, men følgende mål vurderes som de vi har best forutsetninger for å bidra til: 

Klima og miljø

Larvikittblokka bidrar til kontinuerlig bærekraftig utvikling via fokus på klima, miljø og energi i alle våre produksjonsprosesser.

 • Bærekraftmål 13: Stoppe klimaendringene

  • Vi leverer miljøvennlige produkter​

  • Vi reduserer energibehovet og kutter minimum 55% av utslippene i Larvikittblokka innen 2030, i tråd med Norges klimamål

  • Vi samarbeider med kunder, underleverandører og andre aktører om klima og miljø

 • Bærekraftmål 14 og 15: Livet i havet og livet på land

  • Vi bidrar til å bevare og bruke havet på en måte som fremmer bærekraftig utvikling​

  • Vi bidrar til et godt liv på land med forbedring av jordas økosystem
    

Sosiale forhold
Larvikittblokka fokuserer på medarbeidere, kunder og samfunn hvor helse og sikkerhet er høyt prioritert

 • Bærekraftmål 3: God helse og livskvalitet

  • Vi jobber i et miljø hvor vi reduserer nestenulykker, minimerer ulykker og eliminere alvorlige hendelser​

  • Vi er et åpent og inkluderende selskap der ansatte trives, arbeider godt og utvikler seg

  • Vi følger opp at våre kunder og samarbeidspartnere følger arbeidslivets spilleregler

 • Bærekraftmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  • Vi bidrar til å ha bærekraftige byer og velstående samfunn via naturlige, evigvarende og lokale mineralråvarer​

Økonomiske forhold

Larvikittblokka forbedrer den økonomiske bærekraften via miljøvennlig teknologi, -prosesser og produkter

 • Bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  • Vi sørger for et anstendig og sikkert arbeidsliv i steinindustrien

 • Bærekraftmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

  • Vi utvikler et moderne, robust og klimasmart selskap​

 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi går frem for  å nå våre bærekraftsmål og hvordan vi jobber med vår Handlingsplan for bærekraft, ta gjerne kontakt.  

klimamål
bottom of page