top of page

EPD
 

EPD står for Environmental Product Declaration og er en type miljødeklarasjon for byggeprodukter. Det gir en detaljert oversikt over produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen, fra utvinning av råvarer til produksjon i Klåstad og Tvedalen til transport, bruk og avfallshåndtering

EPD

I Larvikittblokka tar vi miljøansvaret på høyeste alvor og jobber med utarbeidelse av EPD`er på alle våre produkter for å måle miljøinnsatsen vår. Vi produserer også prosjektspesifikke EPD`er ut fra ønske og behov hos kunder og samarbeidspartnere.

 

Formålet med EPD er å gi byggherrer, arkitekter og andre interessenter nøyaktig informasjon om produktets miljøpåvirkning, slik at de kan ta bedre og mer informerte valg når det gjelder byggeprosjekter. EPD er et verktøy for å fremme bærekraftig bygg og anlegg, og bidra til å redusere de negative miljøeffektene av byggevirksomhet.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å høre mer om vårt arbeid med EPD`er  

bottom of page