top of page

EPD
 

EPD står for Environmental Product Declaration og er en type miljø-deklarasjon for byggeprodukter. Det gir en detaljert oversikt over produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen, fra utvinning av råvarer til produksjon i Klåstad og Tvedalen til transport, bruk og avfallshåndtering

EPD

I Larvikittblokka tar vi miljøansvaret på høyeste alvor og utarbeider EPD`er på alle våre produkter for å måle miljøinnsatsen vår. Vi produserer også prosjektspesifikke EPD`er ut fra ønske og behov hos kunder og samarbeidspartnere.

Formålet med EPD er å gi byggherrer, arkitekter og andre interessenter nøyaktig informasjon om produktets miljøpåvirkning, slik at de kan ta bedre og mer informerte valg når det gjelder byggeprosjekter. EPD er et verktøy for å fremme bærekraftig bygg og anlegg, og bidra til å redusere de negative miljøeffektene av byggevirksomhet.

Ta gjerne en titt på våre EPD`er eller ta kontakt om du ønsker en miljøprat!

bilde 3 epd er.png
bottom of page