top of page

HMS

Det skal være trygt å jobbe i Larvikittblokka. Vi skaper trygge arbeidsplasser både i Klåstad og Tvedalen, som kjennetegnes av et helsefremmende arbeidsmiljø der alle tar ansvar for hverandres fysiske og psykiske helse. Vi jobber for et skadefritt miljø hvor alle som jobber hos oss kommer seg trygt hjem hver dag.

Helse, miljø og sikkerhet prioriteres i hele Larvikittblokka, fra planlegging starter til oppgaven er utført.
 

Alle tilsatte har et forpliktende ansvar for egen og andres sikkerhet og trivsel.

Hensynet til økonomi aldri skal gå på bekostning av HMS

Hanne Støvland Jørgensen
bottom of page