top of page

TSM
 

TSM er et verktøy og rapporteringsprogram med mål om å sikre god dialog med lokalsamfunnene, innføre gode og relevante miljøstandarder og forplikte selskapene på HMS.

TSM

Bergindustrien har over lengre tid sett behovet for gode verktøy og metoder for å måle miljøinnsatsen, slik at vi på en troverdig måte kan kommunisere hvor innsatsen er på topp og på hvilke områder bransjen bør strekke seg lenger.

 

Towards Sustainable Mining (TSM) er et verdensomfattende og anerkjent verktøy og rapporteringsprogram med mål om å sikre god dialog med lokalsamfunnene, innføre gode og relevante miljøstandarder og forplikte selskapene på HMS. 

I Larvikittblokka har vi startet jobben med å rapportere på TSM i Klåstad og Tvedalen, og dermed også forplikte oss til TSMs viktige prinsipper. TSM består av et sett med verktøy og indikatorer for å sikre kontinuerlig forbedring innen miljø og HMS, gi transparente rapporteringsresultater til interessegrupper og sikre at viktige risikoområder håndteres effektivt.

bottom of page