top of page

Larvikittblokka

Larvikittblokka ble etablert  i 2018 og har produksjon på Klåstad og Tvedalen i Larvik kommune. Våre produkter blir produsert av overskudds-stein fra Lundhs AS sine 5 ulike steinbrudd i Larvik.

Dette er stein som allerede er tatt ut av naturen. Produktet er evigvarende, kan  gjenbrukes og mer miljøvennlig og vedlikeholdsfritt enn konkurrerende produkter.

Vi leverer blokker til Norge og Norden. Se noen a våre referanser her 


Kundefokus

Larvikittblokka er stolt av sitt sterke engasjement for kundetilfredshet, og vi legger stor vekt på pålitelighet, kvalitet og miljøhensyn. Vår forpliktelse til pålitelige tjenester betyr at kundene våre kan stole på oss for leveranser i rett tid og i samsvar med deres behov.


Arbeidsmiljø

I Larvikittblokka er vi overbevist om at et godt arbeidsmiljø er nøkkelen til suksess. Vi tror på å skape et mangfoldig arbeidsmiljø med engasjement, kompetanse, trygghet og trivsel i fokus.


Bærekraft
 
I Larvikittblokka tar vi vårt samfunnsansvar seriøst. Vi jobber kontinuerlig med bærekraftig utvikling ved å ta valg som bidrar til langsiktig verdiskapning, og samtidig hensyntar våre viktigste ressurser - mennesker og miljøet. Les mer om vårt bærekraftsarbeid her  

Gasellebedrift

Larvikittblokka har blitt Gasellebedrift 2 år på rad - i 2022 og 2023. På landsbasis er det årlig ca 3.000 gasellebedrifter. 

I 2022 hadde vi god og effektiv produksjonen i Klåstad. Samtidig startet vi med planlegging og etablering av ny produksjonshall i Tvedalen. Gjennom hele 2023 jobbet vi videre med ferdigstillelse i Tvedalen. Parallelt i begge disse årene bygget vi en robust organisasjon for videre strategisk utvikling. 

Gjennom 2022 og 2023 har vi hatt en klar strategi om markedet og markedsmuligheter. Vi selger våre produkter til Norge og Norden og konkurrerer hovedsakelig mot importert stein. Vi jobber målrettet med bærekraft og spesifikke miljørettede tiltak for en mer bærerkaftig produksjon. 

Mye har skjedd siden oppstart i 2018 og vi ser store muligheter for videre utvikling i årene som kommer. 

For å komme på Dagens Næringslivs Gaselleliste må bedriften de siste fire år ha:

  • omsetning over en million

  • levert godkjent regnskap

  • minst doblet omsetningen

  • positivt samlet driftsresultat

  • omsetningsvekst hvert år

image.png
image.png
bottom of page